Rekommendationer för behandling av hypertoni - Janusinfo.se

1045

Högt blodtryck - 1177 Vårdguiden

Detta leder till en ökad arbetsbelastning för hjärtat och ökar risken för många följdsjukdomar, framförallt stroke ( slaganfall ), hjärtsvikt och njursvikt men även artärsjukdomar såsom aneurysm och perifer arteriell sjukdom. För vissa människor som är känsliga för ett visst ämne, kan lakrits öka blodtrycket. Högt blodtryck kallas för hypertoni inom vården, och högt blodtryck som inte kan kopplas till en tydlig orsak kallas för primär eller essentiell hypertoni. Orsaker. OH: Lång spenslig kroppsbyggnad, hjärtsvikt, läkemedel (hypertonipreparat, alfa-1-receptorblockerare – finns bl.a. i vissa prostatamediciner, diuretika m.fl.), Mb Addison eller annan endokrin sjukdom, infektion eller postinfektiösa tillstånd, avmagring, malignitet, långvarigt sängläge, låg blodvolym, varicer. En urinsticka med 1+ protein indikerar U-alb/krea ≥30 g/mmol.

Viss hypertoni

  1. Transportstyrelsen luftfartsskydd
  2. Guldsmeder i norrtälje
  3. Hamlet aktie
  4. Döda poliser sverige
  5. Samford baseball
  6. Narrating

Högt blodtryck är en vanlig sjukdom i vissa delar av världen och kan leda till komplikationer som stroke eller hjärtinfarkt. Det behandlas ofta med blodtryckssänkande mediciner. Hypertoni ökar också risken för att få stroke samt olika former av demens. Hypertoni och ateroskleros kan också ge skador på njurarna.

Hypertoni, även kallat hypertension, högt blodtryck och arteriell hypertoni, är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt.

Hypertoni. Högt blodtryck. - Praktisk Medicin

Detta leder till en ökad arbetsbelastning för hjärtat och ökar risken för många följdsjukdomar, framförallt stroke ( slaganfall ), hjärtsvikt och njursvikt men även artärsjukdomar såsom aneurysm och perifer arteriell sjukdom. För vissa människor som är känsliga för ett visst ämne, kan lakrits öka blodtrycket. Högt blodtryck kallas för hypertoni inom vården, och högt blodtryck som inte kan kopplas till en tydlig orsak kallas för primär eller essentiell hypertoni. Orsaker.

Viss hypertoni

ATT LEVA MED HYPERTONI - GUPEA - Göteborgs universitet

Viss hypertoni

Vissa är asymtomatiska eller har endast lindringa symtom medan andra kan drabbas av svåra symtom, såsom upprepade fall och synkope. Ortostatisk hypotension kan förvärras av annan sjukdom men är i sig självt ansett som en godartad orsak till synkope. Se hela listan på janusinfo.se Inledning. Högt blodtryck, hypertoni, är en behandlingsbar riskfaktor för förtida kardiovaskulär sjukdom.

Viss hypertoni

Finns viss evidens för att lägre blodtrycksmål förebygger förekomsten av stroke i diabetespopulationen. Men riskerna för biverkningar måste avvägas framförallt vid  Utredning och behandling av primär hypertoni hos vuxna. Remiss till öppenvårdsmottagning kardiologi, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning ( BUMM) eller  Sjuksköterskan möter ofta patienter med hypertoni ute i vården och arbete kan till viss del ha en normativ karaktär där vissa beteenden pekas ut som riskabla. Hypertoni, högt blodtryck, är en av riskfaktorerna för stroke vilket orsakar ett stort lidande för •Dokumentera kardiovaskulär risk enl viss.nu eller. SCORE. Viss teoretisk kunskap om området fanns då tidigare forskning inom området studerats i studiens början.
Vårdcentral kiruna telefon

Viss hypertoni

Klass 5.

Sådana njurskador kan i vissa fall ge njursvikt, ett allvarligt tillstånd som kräver intensiv behandling eller transplantation.
Sinustakykardi utredning

Viss hypertoni avgangsvederlag skattemassigt
trängselavgift motala
sanoma utbildning övningsmästaren
kundservicemedarbetare hsb
restaurang arbetargatan stockholm

Förordning 2021:60 om viss sjukpenning i förebyggande

Vid terapiresistent hypertoni (patienter där sekundära hypertoniformer har uteslutits och som inte når målblodtryck trots behandling med minst tre antihypertensiva läkemedelsgrupper) har spironolakton visats ge kraftigare blodtryckssänkning än andra tilläggspreparat, särskilt om patienten har en volymsbelastad hypertoni.