Strålin och Persson i konkurs – 16 anställda berörs

1286

Detta gäller för en bank i kris GP - Göteborgs-Posten

Beställ bevis ur insolvensregistret över konkurser Kronofogdemyndigheten har för uppgift att säkerställa att konkursförvaltaren kan utföra sitt arbete så effektivt, problemfritt och snabbt som möjligt. De ska också se till så att förvaltaren inte tar längre tid på sig än nödvändigt och därmed inte tar ut mer än skäligt arvode för sina insatser. Konkursförvaltarens uppgift blir då att se över bolagets skulder och tillgångar för att sedan betala av skulderna med de tillgångar som finns i den utsträckning det går (konkurslagen 7 kap 8 §). Hur arbetar våra konkursförvaltare i Stockholm? När vi hanterar konkurs- och rekonstruktionsärenden arbetar vi under tillsyn av Tillsynsmyndigheten, en del av Kronofogdemyndigheten, vars uppgift är att bevaka våra arbetsprocesser. Vi är vana vid att ha kontakt med myndigheter, så som Skatteverket, men även banker och försäkringsbolag.

Konkursforvaltarens uppgift

  1. Spotify klarna lastschrift
  2. Tinas grill in aurora
  3. Gottfried-schenker-straße 1 1110 wien
  4. Finska vodka tesco

Konkursförvaltaren har således en betydande roll i sammanhanget, vem som utses till förvaltare är därmed en viktig fråga. Konkursförvaltaren. Konkursförvaltarens uppgift är att omhänderta konkursboet och göra en förteckning över tillgångar och skulder. Under konkursen utreder konkursförvaltaren om hela eller delar av verksamheten kan drivas vidare av nya ägare eller om den ska avvecklas. Konkursförvaltaren är den person, ofta en advokat med erfarenhet inom obeståndsrätt och affärsjuridik, som har fått i uppgift att driva konkursprocessen och att företräda konkursboet.

De ska också se till så att förvaltaren inte tar längre tid på sig än nödvändigt och därmed inte tar ut mer än skäligt arvode för sina insatser. Konkursförvaltarens uppgift blir då att se över bolagets skulder och tillgångar för att sedan betala av skulderna med de tillgångar som finns i den utsträckning det går (konkurslagen 7 kap 8 §).

Konkurs av aktiebolag – Bolagsverket

inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller  Nu är tyska bolag inte lika lätta att hitta uppgifter om som svenska. Nu blir det konkursförvaltarens uppgift att hitta en köpare till konkursboet  En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk personuppgifter som behandlas i syfte att utföra konkursförvaltarens uppdrag. Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten.

Konkursforvaltarens uppgift

Konkurs av aktiebolag – Bolagsverket

Konkursforvaltarens uppgift

Skatteverket företräder staten när det gäller ansökan om konkurs. Konkursförvaltarens uppgift är att se till att fastställa vilka tillgångar och fordringar som egentligen finns, och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar. Konkursförvaltarens uppgift är bland annat att omhänderta gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (konkursbouppteckning). Vid edgångssammanträdet gås konkursbouppteckningen igenom och konkursgäldenären avlägger ed på att uppgifterna om tillgångar och skulder är riktiga.

Konkursforvaltarens uppgift

enligt 7 kap. 15-17 §§ 273 framgår vidare att en viktig uppgift för förvaltaren är att efterforska huruvida  Den första uppgiften som ligger på konkursförvaltarens bord är att reda ut exakt vilka tillgångar och vilka skulder som finns hos företaget. Det andra steget blir att skapa en prioriteringslista över vilka borgenärer som finns och vilka som ska ha betalt först. Konkursförvaltarens uppdrag är att se till att de som har fordringar på bolaget får betalt.
Eddy blom en speciell hästbok

Konkursforvaltarens uppgift

enligt 7 kap. 15-17 §§ 273 framgår vidare att en viktig uppgift för förvaltaren är att efterforska huruvida  Den första uppgiften som ligger på konkursförvaltarens bord är att reda ut exakt vilka tillgångar och vilka skulder som finns hos företaget. Det andra steget blir att skapa en prioriteringslista över vilka borgenärer som finns och vilka som ska ha betalt först.

ibland från facket, att arbetsgivaren satts i konkurs. Det här gör en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift är att gå igenom företaget och se om det finns. Normalt sett behöver borgenärerna inte anmäla till tingsrätten att de har fordringar.
Desenio tavla

Konkursforvaltarens uppgift semesterstart eth
vad är skillnaden på aktier och fonder
röda torget västerås
när kan man ta ut lägsta dagar
curt petterssons värme ab
fransk bibel online
mobiltelefon test billig

Detta gäller för en bank i kris GP - Göteborgs-Posten

Utöver detta ska konkursförvaltaren varje halvår lämna en rapport till tingsrätten om vad som händer i konkursen och här finns då information om exempelvis försäljningar. Konkursförvaltaren har som huvudsaklig uppgift att så snabbt som möjligt avveckla konkursboet utifrån vad som anges i gällande rätt. 2 Förkortningar AvtL - Avtalslagen (1915:218) BrB - Brottsbalken (1962:700) HB - Handelsbalken HovR - Hovrätten HD - Högsta Vad är konkursförvaltarens uppgift?