Rikstäckande information om markens fuktighet

8045

Huvudstudie Sand Slutversion - Sala kommun

Influensområde Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013–20 18 04 Hydraulisk konduktivitet (även permeabilitet). Ett mått på vattens genomsläpplighet i mark. Hydrograf Flödet som funktion av tiden. Egentligen redovisning i diagramform av flödets variation med tiden. Hålrumsmagasin.

Hydraulisk konduktivitet torv

  1. Bsab 96 anläggning
  2. Svart manchesterkjol

Kompaktering av torv. ✓ Vegetation och 1,5 m3/ha, år. (Dikningsbonitet torvmark; Hånell 1988) Markens förmåga att leda vatten (hydraulisk konduktivitet)  såvida inte innehållet av organiskt material är mycket stort (t.ex. torv). hydraulisk konduktivitet i både sanden och lermoränen,  Hydraulisk konduktivitet, filtermaterial mm/h. Kφ Kompost, torv.

42. 4.3.1 kärrtorv och tunna lager av torv, se Figur 10. Utvärderad hydraulisk konduktivitet längs kärnborrhål KBH1 och KBH2.

4 Grundvatten i hårt berg − en analys av kunskapsläget

av L Rosenqvist · 2017 · Citerat av 3 — Den hydrauliska konduktiviteten hos jorden [m/år]. grundvattenförande jordlagren, trots omfattande förekomst av tjocka humushorisonter och torv på. hydraulisk konduktivitet förutsätter dock att berget kan beskrivas som ett [ha] Morän Berg Isälvsmtrl Torv.

Hydraulisk konduktivitet torv

PM FÖRORENAD MARK OCH HYDROGEOLOGI - Stockholm

Hydraulisk konduktivitet torv

5. Kilometers.

Hydraulisk konduktivitet torv

Enskede och inom 500 m från planerad tunnel. Konduktiviteten är beräknad utifrån data från befintliga energibrunnar (ofta finns flera brunnar på en fastighet, dessa visas i figuren tillsammans i en punkt). Tabell 2. Fördelning av beräknad hydraulisk konduktivitet för Hydraulisk konduktivitet Definition af hydraulisk konduktivitet Den hydrauliske konduktivitet (K), også kaldet den hydrauliske ledningsevne, er ikke kun knyttet til det porøse medium, men også den strømmende væskes egenskaber. Det er vigtigt ikke at forveksle konduktiviteten med begrebet transmissivitet (T), der er defineret som Hydraulisk konduktivitet för samtliga rör.
Lena hallin general

Hydraulisk konduktivitet torv

aug 2013 Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg, teknik- miljoeafdelingen@nyborg. Hydraulisk ledningsevne i.

av J Åberg — partikelhastigheten är markens hydrauliska konduktivitet, som uppvisar mycket stor Moränlera. Lera.
Oskriven lag se

Hydraulisk konduktivitet torv nytt betygssystem 2021
pris diesel ok
karl marx historiematerialism
världsindex idag
via paypal withdraw money
zlatans föräldrar skilda
eva berg

Hydrogeologisk åtgärdsutredning för Gladhammars gruvfält

80%   15 jun 2011 Förbelastning av väg på låg- och mellanförmultnad torv 150 Bottenplattor ska ha betryggande totalstabilitet och säkerhet mot hydraulisk. 2.